Wydarzenia i konkursy

Konferencję RZEKA JAK OGRÓD

ZAPRASZAMY na konferencję

„RZEKA JAK OGRÓD”

nauczycieli wszystkich etapów nauczania wraz z 4-5 uczniami – liderami.

 Konferencja odbędzie się w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach ul. Słoneczna 3 w dniu 19.09.2018 r. środa.

PROGRAM konferencji

10:00 – 10:15 Rejestracja.

10:15– 10:20 Przywitanie gości i rozpoczęcie spotkania.

10:25 – 11:10 Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych - dr hab. Eliza Rybska, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu - Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody.

11:15 – 11:35 Koryto i zlewnia rzeki - dr Teresa Sadoń – Osowiecka – Uniwersytet Gdański, Wyd. Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Pracownia Dydaktyki Geografii.

11:40 -11:55 Bioróżnorodność rzeki, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

12:00 – 12:15 Bioróżnorodność ogrodu, Elżbieta Mazurek - biolog, botanik, doradca metodyczny i konsultant w zakresie dydaktyki biologii, edukator terenowy współpracujący z młodzieżą.

rzeka ogrod400Praca w grupach

Grupa I - Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych - zajęcia prowadzi przez dr hab. Eliza Rybska.

Grupa II - Budowa koryta i zlewnii rzeki - zajęcia będą prowadzi dr Teresa Sadoń – Osowiecka – Uniwersytet Gdański.

Grupa III – Inwentaryzacja botaniczna Kaszubskiego ogrodu na terenie CIE w Kartuzach - Elżbieta Mazurek - biolog, botanik, doradca metodyczny i konsultant w zakresie dydaktyki biologii, edukator terenowy współpracujący z młodzieżą.

13:40 – 14:00 Dyskusja i zakończenie konferencji.

Eliza Rybska - swoje zainteresowania naukowe i działalność badawczą skupia wokół koncepcji przyrodniczych dzieci oraz wykorzystywania rysowania zarówno jako narzędzia diagnostycznego – źródła informacji o wiedzy osobistej dzieci, aż po możliwości konstruowania wiedzy i graficznego rozwiązywania problemów przyrodniczych. Autorka książki m. in.: „Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku” i wielu publikacji naukowych.

Konferencja realizowana jest w ramach Projektu: „POCZUJ MIĘTĘ DO PRZYRODY” – kontynuacja.

ANKIETA APLIKACYJNA Rzeka jak Ogród 2018 - PROSZĘ POBRAĆ

profile-sample2

"Borowy Las

dla Przyszłości"

Stowarzyszenie

profile-sample2

WFOŚiGW

w Gdańsku

profile-sample7

Powiat

Kartuski

profile-sample6

CIE

W KARTUZACH