Poczuj miętę do przyrody...

"Powszechny spis natury z natury - Matcze zele (mięta), czyli poczuj miętę do przyrody". Celem projektu jest wspólne rozeznanie zasobów przyrodniczych naszego regionu. Pozwoli to nam na przygotowanie się do naszych "posadzeń" łąk i herbariów oraz kampanii fotograficznej.
  • 1
  • 2

Simple Image Gallery Extended

W dniu 23 maja 2016 roku gimnazjalistki pod opieką Pani

Pedagog – Katarzyny Grabowskiej-Sulki wzięły udział

w spotkaniu w CIE w Kartuzach. Tam też zostały wybrane

rośliny, które 25 maja 2016 roku znajdą swoje miejsce na

rabatce w pobliżu segmentu B. Miejsce posadzenia jest

przygotowane.

Imiona i nazwiska twórców: Żukowscy Gimnazjaliści pod opieką Pani Janiny Kozyry