ZAPRASZAMY na konferencję

„RZEKA JAK OGRÓD”

nauczycieli wszystkich etapów nauczania wraz z 4-5 uczniami – liderami.

 Konferencja odbędzie się w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach ul. Słoneczna 3 w dniu 19.09.2018 r. środa.

PROGRAM konferencji

10:00 – 10:15 Rejestracja.

10:15– 10:20 Przywitanie gości i rozpoczęcie spotkania.

10:25 – 11:10 Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych - dr hab. Eliza Rybska, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu - Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody.

11:15 – 11:35 Koryto i zlewnia rzeki - dr Teresa Sadoń – Osowiecka – Uniwersytet Gdański, Wyd. Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Pracownia Dydaktyki Geografii.

11:40 -11:55 Bioróżnorodność rzeki, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

12:00 – 12:15 Bioróżnorodność ogrodu, Elżbieta Mazurek - biolog, botanik, doradca metodyczny i konsultant w zakresie dydaktyki biologii, edukator terenowy współpracujący z młodzieżą.

Czytaj więcej: Konferencję ?RZEKA JAK OGRÓD?
profile-sample2

"Borowy Las

dla Przyszłości"

Stowarzyszenie

profile-sample2

WFOŚiGW

w Gdańsku

!

profile-sample7

Powiat

Kartuski

!

profile-sample6

CIE

W kARTUZACH

!